Amacımız

Çocukların anadilini doğru ögrenip kullanma becerilerini soyut düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirici etkinlikler yapmaktayız. Bu etkinlikler hikaye okuma,tekerleme,parmak oyunu, şiir ve bilmece gibi etkinliklerdir. Sanat eğitiminde çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun çalışmalar yaparak çocuğun eL becerilerinin yanı sıra yaratıcılıkla ve hayal güçleri gelişmektedir. Okuma yazma çalışmalarımızda çocuklara yazmayı öğretmek yerine okumayı kolayca öğrenebileceği, anlama kavrama ve el becerilerini geliştirme isteği oluşturmayı hedeflediğimiz etkinlikleri yapmaktayız.

Ad Soyad

Yönetici Pozisyonu

Ad Soyad

Yönetici Pozisyonu

Ad Soyad

Yönetici Pozisyonu

Ad Soyad

Öğretmen Pozisyonu

Ad Soyad

Öğretmen Pozisyonu

Ad Soyad

Öğretmen Pozisyonu