E-Twinning

PROJE HAKKINDA

Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle dünya giderek çeşitli kültürlerin ,ırk ve etnik kökenden insanların bir arada yaşadığı bir toplum haline gelmiştir.Bu durum da farklı özelliklere sahip insan ve grupların uyum içinde yaşayabilmesi için farlılıklara saygının öğrenilmesini zorunlu kıldı. Bireysel farklılıklar öğrencilerin çeşitli kişisel, sosyal, kültürel ve akademik özelliklerini ifade etmektedir. Öğretim sürecinde bireysel farklılıkların dikkate alınması kilit bir öneme sahiptir. Çünkü her birey özeldir ve kişilerin birbirlerinden farklı özelliklerde olması bir zenginlik olarak düşünülmeli ve bu zenginliklerden öğretim sürecinde azami düzeyde faydalanılmalıdır. Our Differences Make Us Unique- Farklılıklarımız Bizi Özel Kılar projesinin temel amacı, öğrencilerin bireysel farklılıkları kabul eden ve farklılıklara saygı duyan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır

HEDEFLER

 • Öğrencilerin;
 • - kendilerini tanımalarını ve farklı özelliklerini keşfetmelerini sağlamak,
 • - fiziksel, duygusal özelliklerin farkında olmak,
 • - farklı kültür, grup ve bireylere karşı hoşgörülü olmalarını sağlamak,
 • - iletişim ve empati becerilerini geliştirmek,
 • - motivasyonlarını arttırmak,
 • - akran dayanışma becerilerini geliştirmek,
 • - ifade, anlatım ve dinleme becerilerini geliştirmek,
 • - öğrencilerin disiplinlerarası çalışmalarını sağlamak
 • - 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmek,
 • - Web 2.0 araçları ve teknoloji kullanma becerilerini geliştirmek,

ÇALIŞMA SÜRECİ

 • MART
 • - Öğretmenlerin tanışma ve proje ile ilgili fikir alışverişi toplantısı
 • - Öğretmen, öğrenci, okul, şehir, ülke tanıtımları
 • - Ortak okulların haritası
 • - Proje davranış kuralları oluşturulması
 • - Görev dağılımlarının yapılması
 • - Müfredatla entegrasyon çalışmaları
 • - Logo, poster ve proje tanıtım videosu çalışmaları
 • - Proje ön test çalışmasının yapılması (Öğretmen-Öğrenci)
 • - Kişisel farklılıklara saygı ile ilgili bir etkinliğin yapılması
 • NİSAN-MAYIS
 • - Öğrencilerin akademik farklılıklarına yönelik etkinliklerin yapılması
 • - Projenin yaygınlaştırılması (Sosyal Medya, Blog, Web Sitesi, EBA)
 • HAZİRAN
 • - Ortak ürünlerin oluşturulması
 • - Proje değerlendirme

BEKLENEN SONUÇLAR

Proje sonucunda öğrencilerin bireysel farklılıklara saygı duyan bireyler haline gelmeleri, özsaygı, iletişim ve empati becerilerini geliştirmeleri, farklı kültür, grup ve bireylere karşı hoşgörülü olmaları beklenmektedir. Etkinliklerin tümünün yer aldığı sanal sergi, e-kitap ve proje bloğu oluşturularak proje ortaklarının okul web sitesinde yayınlanacaktır.