Amacımız

Antalya Toplum Koleji Anadolu Lisesi, dünyaca tanınan Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE) ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) ile öğrencilerine gelecek problem çözme, iletişim kurabilme, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme, eleştirel yaklaşım ve araştırma becerilerini kazandırmayı amaçlar.
Lise bitiminde ulusal (MEB) ve uluslararası olmak üzere ÇİFT DİPLOMA ile mezun olmak isteyen öğrencilerimiz,9 ve 10. sınıfta Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE), 11 ve 12. sınıfta ise Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) derslerini alırlar.

Mary Robins

mary@iccaschool.com

Eğitim Direktörü

Eda Çakı

eda@iccaschool.com

Anadolu Lisesi Müdürü

Zeynep Özbay

zeynep@iccaschool.com

Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı

International Baccalaureate

IB Nedir?

Dünyanın birçok ülkesinde orta öğretimde 16-19 yaş öğrenci gruplarına uygulanan çok kapsamlı ve Dünya’nın en saygın Diploma Programıdır. IB, 1968 yılında aileleri sık olarak yer ve ülke değiştiren lise öğrencilerinin ortak bir müfredatla öğrenimlerine devam etmeleri amacıyla bir grup girişimci eğitimci tarafından Cenevre Uluslararası Okulu’nda başlamıştır. Bugün ise IB Programı Dünya’da toplam 150 ülkede yaklaşık 5000 okulun iştirak ettiği 1 milyondan fazla öğrencinin eğitim gördüğü bir programıdır. Türkiye’de ise 3 tane devlet okulu ve 66 tane özel okul olmak üzere toplam 69 okul bu programa dâhildir. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP), orta öğretimin son 2 yılında (11. ve 12. Sınıf) öğrenim gören öğrenciler için tasarlanmış geniş kapsamlı ve yoğun çaba gerektiren akademik bir programdır.

Avantajları Nelerdir ?

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı anlamına gelen ‘International Baccalaureate Diploma Programme’ Dünyada ortak bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla kurulmuştur. İnsanların farklılıklarıyla birlikte haklı olabileceğini kabul ederek; daha barışçıl bir dünya kurmayı hedefleyen; sorgulayan, duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, özgüveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş gençler yetiştirmeyi amaç edinen bir eğitim organizasyonudur. Dünyanın birçok ülkesinde orta öğretimde 16-19 yaş öğrenci gruplarına uygulanan çok kapsamlı ve Dünya’nın en saygın Diploma Programıdır.

DERS GRUPLARI

 • CORE - EE (Extended Essay), TOK (Theory of Knowledge), CAS (Creativity, Activity and Service
 • GROUP 1 - English Language and Literature, Turkish Literature
 • GROUP 2 - English B, German B
 • GROUP 3 - Business Management, Digital Societies
 • GROUP 4 - Biology, Chemistry, Physics
 • GROUP 5 Mathematics Analysis and Approach
 • GROUP 6 - Theatre

IB 3 TEMEL GEREKLİLİK

  BİLGİ KURAMI (TOK)

  Bilgi Kuramı dersi (TOK) koşulu, diploma programının eğitim felsefesinin merkezinde yer alan üç önemli bileşenden bir tanesidir.Dersin amacı öğrencilere, bilmenin çeşitli yollarını öğretmek, bilgi alanları üzerinde eleştirel düşünmelerini, kendi kültürlerinde ve kültürlerde hatta daha geniş çerçevede bilginin rolünü ve doğasını ele alma becerilerini geliştirmektir.Bilmenin farklı yollarına, bilginin farklı çeşitlerine ayrıntılı ve amaçlı bir sorgulama getiren TOK dersi, neredeyse tamamen, sorulardan oluşan bir derstir. Bu soruların temelinde de “Nasıl biliyoruz?” sorusu yatmaktadır.Sorgulama, temelde öğrencilerde diğer dersleri veya konuları daha derinlemesine irdeleme ve sentez yapma alışkanlığının kazandırılmasına yöneliktir.Bu derste, doğru veya yanlış cevaplar yoktur; ancak yargılama, savunma ve bilgi kavramlarına ilişkin ölçütler bulunmaktadır.TOK dersi, aynı zamanda öğrencinin Diploma Programı için tutarlılık sağlamasında önemli bir rol oynar. TOK dersinde bilginin doğasını incelemek, akademik konu alanlarını açar ve bu alanları birbirine bağlar, öğrencilere kendi bilgilerini daha bilinçli uygulayabilecekleri yolları gösterir.Diploma almaya hak kazanma koşulu olarak öğrenci iki senelik program boyunca 100 saatlik TOK dersi almaktadır.

  CAS - YARATICILIK, FİZİKSEL ETKİNLİK, TOPLUM  HİZMETİ

  IB felsefesinde yer alan “bireyin bir bütün olarak eğitimi” büyük ölçüde CAS ile gerçekleştirilir. CAS'ın amacı, öğrencinin IB öğrenen profili özelliklerini (araştıran-sorgulayan,  bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü,  duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen) geliştirmesine yardımcı olmaktır.   Diploma Programının merkezinde bulunan CAS, 3 alandan oluşur. IB DP öğrencileri için 18 ay boyunca bu üç başlığın tümünde çeşitli faaliyetlere katılmak ve bu alanlardan en az biriyle ilgili olan ve en az bir ay süren bir CAS projesini tamamlamak zorundadırlar.

  Yaratıcılık (Creativity), ''Özgün veya yorumlayıcı bir ürüne veya performansa yol açan fikirleri keşfetmek ve genişletmek'' olarak tanımlanır. Okul müfredatı dışındaki, görsel ve gösteri sanatları, müzik, dijital tasarım, yaratıcı yazarlık, film yapımı, mutfak sanatları , el sanatları, … yaratıcılık örnekleri olarak verilebilir.
  Fiziksel Etkinlik (Activity), ''Sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunan fiziksel hareket'' olarak tanımlanır. Okul müfredatı dışındaki, her türlü spor, dans, bahçe ve doğa işleri, hayvanlar ile yapılan etkinlikler, ... fiziksel etkinlik örnekleri olarak verilebilir.
  Toplum Hizmeti (Service), ''Otantik bir ihtiyaca karşılık olarak, toplulukla karşılıklı iş birliğine girme'' olarak tanımlanır. Hizmet etkinlikleri, başkaları için ve başkaları ile beraber işler yapmak ve buna kendini adamayı gerektirir. Çevre projeleri, deprem yardımları, ilk yardım kursları, sivil savunma, huzurevi  ve çocuk esirgeme kurumunda yapılan çalışmalar, hastanelerde hasta ziyaretleri, müzelerde gönüllü çalışma, başka okullarda maddi ihtiyacı olan öğrencilere ders verme, yardım amaçlı fon oluşturma etkinlikleri, UNICEF, …  toplum hizmeti  örnekleri  olarak verilebilir.

  BİTİRME TEZİ (EE)

  Uluslararası Bakalorya Programı, IB Öğrenen Profilinde tanımlanan özellikleri edinmiş, uluslararası standartları yakalamış ve çok kültürlü olma bakış açısını kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedefler. IB Diploma Programı Diplomasına sahip öğrenciler, MEB Diploması yanı sıra, dünyanın önde gelen birçok üniversitesine kabul edilme şansını elde ederler, Öğrenimleri sırasında kazandıkları yüksek motivasyon ve uluslararası bilinç düzeyi çalışma alışkanlıklarını geliştirir, farklı bakış açıları kazanırlar, Akademik Dürüstlük ilkesine bağlı kalarak yazdıkları ödev ve tezler sayesinde gerek lisans gerekse lisansüstü eğitimleri sırasında öncelik alırlar, Üniversite ve yüksek lisans eğitimlerinde değişen oranlarda burs alma veya bölüm değiştirme gibi fırsatlara sahip olurlar, TOK, CAS ve Extended Essay gibi çalışmalar hem eğitim süreçlerinde  hem de sosyal hayatlarında farkındalık düzeylerini artırırlar, Yüksek öğretime hazırlanırken sağlam bir eğitim-öğretim temeli oluştururlar.

IGCSE

Cambridge Üniversitesi Uluslararası Genel Ortaöğrenim Sertifika Programı tüm dünyada kabul görmüş eğitim programları arasında yer almaktadır. Okulumuz Cambridge Uluslararası Sınavlar Merkezi tarafından akredite edilmiştir.

Cambridge IGCSE programları öğrencilerin akademik gelişimleri için bilginin kavranması, sözel beceriler, problem çözme becerisi, girişimcilik, takım liderliği ve sorgulayıcı kişilik gibi birçok beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Program sonunda elde edilen başarı bir üst seviyedeki Uluslararası Bakalorya Programı gibi birçok çalışmalar için temel oluşturmaktadır. IGCSE kapsamında 9 ve 10. Sınıf müfredat programında öğrenciler iki yıllık programı tamamlarlar. Program sonunda öğrencileri dış merkezli bir sınav süreci beklemektedir. Sınavlar İngiltere’de değerlendirilmekte olup öğrenciler A*-G not baremi arasında notlar almaktadır.

Öğrencilerin bir üst sınıf olan 11. Sınıfa devam edebilmeleri için en az 5 adet IGCSE sertifikasına sahip olması gerekmektedir. IGCSE kapsamında işlenen tüm dersler İngilizce olarak işlenmektedir.